Loading..

Chinmaya Mission Mumbai
Executive Committee 2019 - 20
E-mail: ec.mumbaicm@gmail.com
   
Designation Name 
Global Head, Chinmaya Mission Swami Swaroopananda
Trustees Shri. Pratapbhai Patel
  Dr.Madhuriben Sheth
  Smt. Veena Thadani
  Shri. Jagdish Thakker
  Shri. Amar Jaisinghani
  Shri. Parindra Kadakia
  Shri. R. Nandakishor 
  Dr. Abha Shroff
Swamins/Brahmacharins Swami Swatmananda
  Swamini Krishnapriyananda
  Br.Yukta Chaitanya
  Swamini Krishnapriyananda
Past President Shri. Mukul Patel
President Shri. Bharat Shah
Vice Presidents Shri. Vivek Krishnani
  Smt. Anjali Dalal
  Shri. M G K Mallya
Secretary Smt. Shruti Somani
Joint Secretary Smt. Shilpa Mavani 
Chinmaya Sagar Zone President Smt. Vinita Asrani
Chinmaya Mahima Zone President Dr. Sunitha Shanker
Chinmaya Jayam Zone President Shri. Ashok Shah
Chinmaya Prakash Zone President Smt. Meghana Patel
Chinmaya Bhakti Zone President Shri. Arvind Agarwal
Chinmaya Prerana Zone President Shri. Amol Khair
Chinmaya Jagadeeshwara
Zone President
Smt. Prerana Shinde 
Chinmaya Narayan Zone President Shri. Prasad Deole 
CHYK Secretary-Mumbai Shri. Aravind Raghavan
CHYK Joint  Secretary - Mumbai Shri. Deepak Khanna
Office Representatives Shri. S.G. Adkar
  Smt. Reshma Acharya
Finance Shri. Rajbir Singh
Sandesh Incharge Smt. Jaishree Rao
Geeta Chanting Incharge Smt. Manjula Vasudevan
  Smt. Mangala Panchpakeshan
Balavihar Incharge Smt. Sandhya Rajesh
  Smt. Srividya Vaidison
Sishuvihar Incharge Smt. Roma Sanghavi
  Smt. Bhavana Sarawal
Setukari Incharge Smt. Anju Taparia
  Shri. Kailash Khemlani
Study Group Incharge Shri Ramkumar
IT & Website Incharge Shri. Shree Jaisinghani
CHYK Transformation Circle Co Ordinator Jahnvee Joshi
TITI Co ordinator Smt. Chitra Vishwanathan
Corporate Workshops Incharge Shri Milind Sanghavi 
  Shri Vidhu Sharma
Chinmaya Pradeep Co Ordinators Shri. Sunil Gambani
  Kum. Swati Chavan