Loading..

Chinmaya Mission Mumbai
Mahima Zonal Committee 2019-20
Email: cmmahima@chinmayamissionmumbai.com
   
Designation Name 
Swamin/Brahmacharin  
Trustee Jagdish Thakker
President Sunitha Shanker
Vice President Sarika Pherwani
Secretary Bhuvana Chandran
Treasurer Lakshmi Narayan
Shishuvihar Bhavana Sarawal
Balvihar Sarika Pherwani
Chyk  Shreya Mohan                                 
  Rhea Kini 
Pre-chyk Manjiri Lavakare  
  Sunitha Shanker
Setukari Radhika Balakrishnan
Study Group Chandrika Vora
Vanaprastha Sheela Chitnis
Home Study Courses Trupti Vyas
Website Jaishree Rao
Sandesh Jayashree Mohan
Geeta Chanting Bhuvana Chandaran  
  Kalyani Venkateshwaran
Database/ Publicity Archana Natraj  
  Jayashree Mohan
Events Amit Vora
Corporate Vivek Krishnani
Book Sales Nisha Parekh                 
  Dimple Parekh
Centre Bhattji                        
  Rakhee Sharma
Chinmaya Varashree Jaishree Rao        
  Chandrika Vora
Festivals Bhavana Sarawal       
  Nehal Vora
Swaranjali Vidya Harikrishna
Photography Achal Sarawal
Members Mangala Panchpakesan
  Anamika Chakravarty
  Harsh Lapsia