Loading..

Chinmaya Mission Mumbai
Jayam Zonal Committee  2019 - 20
E-mail: cmjayam@chinmayamissionmumbai.com
   
Designation Name 
Swamin Swamini Krishnapriyananda Saraswati
Trustee Incharge Abha Shroff
President Ashok Shah 
Vice President Mukesh Trivedi
Vice President Shailesh Chayya
Tresurer Mukesh Trivedi
Secretary  C S Manohar
Jt. Secretary  Umesh Shah
Corp. Workshop Mukesh Trivedi
Study Group/FVC  C S Manohar
Sandesh  Ushaben Shah
  Manjari Parekh
Balavihar  Pratibha Shah
  Rupakumar
  Kamal Sherri
Shishuvihar Raji Shanker
  Pushpa Ramchandran
  Kumud  Arora
Geeta Chanting Pratibha Shah
  Chitra shah
  Raji Shanker
Devi Group Shila Nair
Festival Celebrations Rupakumar
  Manjari Parekh
Publicity / Mailing C S Manohar
  Mukesh Trivedi
  Ashok Shah 
Database Mukesh Trivedi
Committee Members Safala Shroff
  Vijay Patil
  VIshnu Vadhwani
  Neerja Thakur
  Ketki Desai
  Jayasha Vakil
Chyk  
Setukari  
Chinmaya Pradeep