Loading..

Chinmaya Mission Mumbai 

Executive Committee - 2017-18

 

E-mail: ec.mumbaicm@gmail.com

 

Designation

Name

Global Head 

Swami Swaroopananda

Trustees

Shri. Pratapbhai Patel

Dr.Madhuriben Seth

Smt. Veena Thadani

Shri. Jagdish Thakker

Shri. Amar Jaisinghani

Shri. Parindra Kadakia

Shri. R. Nandakishor 

Dr. Abha Shroff

Acharyas

Swami Swatmananda

Swamini Krishnapriyananda

Swamini Samarpitanandaji

Brni.Nidhi Chaitanya

Br.Yukt Chaitanya

Br.Ved Chaitanya

Br.Damodar Chaitanya

Immediate Past President

Swami Swatmananda

President

Shri. Mukul Patel

Vice President

Shri. Vivek Krishnani

Shri. Bharat Shah

Secretary

Smt. Anjali Dalal

Joint Secretary

Smt. Shruti Somani

Office Representatives

Shri. S.G. Adkar

Smt. Reshma Acharya

Chinmaya Sagar Zone President

Smt. Vinita Asrani

Chinmaya Mahima Zone President

Shri. Bharat Shah

Chinmaya Jayam Zone President

Shri. Ashok Shah

Chinmaya Priyam Zone President

Shri. Vivek Bathija

Chinmaya Bhakti Zone President

Shri. Arvind Agarwal

Chinmaya Prerana Zone President

Shri. M.G.K. Mallya

Jagadeeshwara Zone President

Shri. Yogesh Basole

Chinmaya Narayan Zone President

Shri. Prasad Deole 

Finance

Shri. Rajbir Singh

Sandesh Incharge

Br.Yukt Chaitanya

Shri. Kapil Narang

CHYK Secretary-Mumbai

Shri. Aravind Raghavan

CHYK Joint  Secretary - Mumbai

Shri. Deepak Khanna

Geeta Chanting Incharge

Br.Ved Chaitanya

Smt. Manjula Vasudevan

Balavihar Incharge

Brni.Nidhi Chaitanya

Sishuvihar Incharge

Smt. Roma Sanghavi

Setukari Incharge

Shri. Ramkumar P.

Study Group Incharge

Shri. Parindra Kadakia

IT & Website Incharge

Shri. Anil Suryavanshi

Publicity & PR Incharge

Smt. Shruti Somani

Corporate Workshops Incharge

Shri. Milind Sanghavi 

Smt. Shilpa Mawani