Loading..

Chinmaya Mission Mumbai 

Chinmaya Mahima Zonal Committee - 2018-19

 

E-mail: cmmahima@chinmayamissionmumbai.com

 

Designation

Name

Trustee

Shri. Jagdish Thakker

President

Dr. Sunitha Shanker

Secretary

Smt. Anamika Chakravarty

Joint Secretary

Shri. Amit Vora

Treasurer

Smt. Lakshmi Narayan

Shishuvihar

Smt. Bhavana Sarawal

Balvihar

Smt. Sarika Pherwani

Chyk and Pre-Chyk

Dr. Sunitha Shanker

Setukari

Smt. Radhika

Vanaprastha

Smt. Sheela Chitnis

Website

Smt. Jaishree Rao

Sandesh

Smt. Trupti Vyas

Geeta Chanting

Smt. Bhuvana Chandaran

Smt. VijayaLakshmi

Study Group

Smt. Chandrika Vora

Events

Shri. Bharat Shah

Corporate

Shri. Vivek Krishnani

Book Sales

Nisha Parekh

Dimple Parekh

Book Sales

Nisha Parekh

Dimple Parekh

Centre Incharge

Shri. Bhatt

Smt. Rakhee Sharma

Festivals

Smt. Bhavana Sarawal

Swaranjali

Shri. Ramakant Pai

Photography

Shri. Achal Sarawal

Database/Publicity

Smt. Archana Natraj